0Item(s)

U heeft geen items in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

 

                                                                      keurmeester tbv alg voorw                                              NIX18                                                                     

 algemeen
1.  In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- XaVin; XaVin drankenhandel v.o.f., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
- Consument: een wederpartij in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd;
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen XaVin en de Consument;
2.  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van XaVin zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing.
3.  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
4.  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
5.  XaVin behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
6 . Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weer gegeven of gedaan. XaVin garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
7.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mail adres.
8.  XaVin is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt XaVin dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.
9.  XaVin levert geen alcoholhoudende producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de Consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.
10.  Alle op deze website genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van XaVin steeds worden gewijzigd.
11.  XaVin registreert en slaat de door de Consument verstrekte gegevens in een databestand op. De door de Consument beschikbaar gestelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.
12.  Alle op deze website genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 bestelling, aflevering, verzendkosten

13.  De standaard verpakkingseenheid is 6 (zes) flessen in één doos.
14.  De Consument plaatst de bestelling in een veelvoud van 6 (zes) flessen. De samenstelling van de bestelling wordt door de Consument zelf bepaald. Eén doos kan aldus 6 (zes) dezelfde artikelen of 6 (zes) verschillende artikelen bevatten.
15.  Alle aanbiedingen van XaVin zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen. Indien een bepaalde jaargang uitverkocht is, wordt het eerste daarop volgende jaar geleverd. Wanneer een product onverhoopt tijdelijk of helemaal niet leverbaar is, wordt contact met de Consument opgenomen en eventueel een alternatief aangeboden.
16.  Aflevering van de bestelling geschiedt in principe binnen 5 (vijf) werkdagen na bestelling  of zoveel als mogelijk eerder.
17.  De aflevering van bestelde goederen gebeurt wekelijks op iedere dinsdag en donderdag, afhankelijk van de regio en/of de door de Consument gekozen verzendmethode.
18.  Spoedafleveringen zijn mogelijk tegen nader overeen te komen meerkosten.
19.  Door XaVin opgegeven levertijden zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 kalenderdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument XaVin schriftelijk in gebreke te stellen. De Consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat XaVin behoorlijk in gebreke is gesteld.
20.  XaVin is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer een bestelling niet op voorraad is wordt contact opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de Consument niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en het eventueel reeds door de Consument aanbetaalde bedrag gerestitueerd..
21.  Het transport van de bestelling wordt door XaVin zelf of in opdracht van XaVin verzorgd.
22.  Afhankelijk van de bestelgrootte, afleveradres of persoonlijke voorkeur van de klant worden door XaVin verzendkosten in rekening gebracht. En wel als volgt:
a)  binnen een nader aangeduide regio, en afhankelijk van de postcode van het afleveradres van de Consument zoals onder deze Voorwaarden als bijlage specifiek aangeduid, worden door XaVin GEEN VERZENDKOSTEN in rekening gebracht. Indicatief en globaal betreft die regio alle postcodes in de gemeente Haarlem alsmede van diverse plaatsen in de buurt van Haarlem binnen een straal van ongeveer 15 kilometer. 
Voor bezorging binnen overig Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, wordt door XaVin € 8,25 verzendkosten in rekening gebracht;
b)  bij een bestelgrootte waarbij het totale factuurbedrag meer bedraagt dan € 115,00, worden binnen Nederland en met uitzondering van de Waddeneilanden, GEEN VERZENDKOSTEN in rekening gebracht;
c)  voor de bezorging op één van de Waddeneilanden of bezorging buiten Nederland, maar binnen Europa, geldt een extra toeslag voor verzendkosten en een bestelgrootte van maximaal 18 flessen van 75 cl. De extra verzendtoeslag wordt op aanvraag verstrekt en komt bovenop het vaste verzendbedrag van € 8,25;
d)  op afspraak kan de Consument de bestelling ook bij XaVin afhalen. Alsdan worden GEEN VERZENDKOSTEN in rekening gebracht. 
23.  De door de Consument bestelde goederen worden eenmalig op het aangegeven afleveradres bezorgd in opdracht van of door XaVin. Indien de Consument niet thuis is dan zal getracht worden de bestelde goederen in de direct naaste omgeving af te leveren. In het geval dat de goederen niet afgeleverd kunnen worden ontvangt de Consument een kennisgeving en dient de Consument een nadere afspraak te maken over de aflevering. Nalevering door XaVin zelf kan leiden tot meerkosten voor de Consument.
24.  Bestellingen dienen na ontvangst door de Consument te worden gecontroleerd en klachten dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen aan XaVin gemeld te worden.

 betaling

25.  XaVin kan de Consument verzoeken om een aanbetaling op de bestelde goederen.
26.  Betaling kan geschieden bij voorkeur door tijdige overmaking van het orderbedrag of contant bij aflevering. Betaling dient in ieder geval te geschieden voor de aflevering van de goederen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
27.  Indien de Consument  met enige betaling in gebreke is, is XaVin gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
28.  Eigendomsvoorbehoud: Zolang de goederen niet of niet volledig zijn betaald blijven de goederen eigendom van XaVin.

retouren

29.  Voor het retourneren van goederen gelden de onderstaande voorwaarden en dient de Consument een afspraak met XaVin  te maken. De goederen worden dan in opdracht van XaVin opgehaald.

Voorwaarden bij het retourneren:
30.  Retouren gelden alleen voor originele en ongeopende dozen met daarin 6 (zes) exact dezelfde producten. De Consument mag zijn bestelling (of een gedeelte daarvan) binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst retourneren zonder opgaaf van redenen.
31.  Bij het retourneren worden de kosten voor het retourneren (€ 1,25 per fles) in rekening gebracht. Voor de wijnen die retour gezonden zijn, ontvangt de Consument van XaVin een creditfactuur.
32.  Indien de geretourneerde goederen niet in de originele en ongeopende doos zijn verpakt, dan wordt € 1,25 extra per fles in rekening gebracht.
33.  Indien de geretourneerde goederen minder bedragen dan het voorgeschreven aantal dan zal geen sprake zijn van retouren en ontvangt de Consument geen creditnota.

GRATIS bezorging vindt plaats in de regio Haarlem en omgeving:
   
woonplaats postcode(s)
HAARLEM 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037
DRIEHUIS 1985
OVERVEEN 2051
BLOEMENDAAL 2061
SPAARNDAM 2064
HAARLEMMERLIEDE 2065
SANTPOORT-NOORD 2071
SANTPOORT-ZUID 2082
HEEMSTEDE 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106
AERDENHOUT 2110, 2111
VOGELENZANG 2114
BENTVELD 2116
BENNEBROEK 2120, 2121
HOOFDDORP 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135
ZWAANSHOEK 2136
VIJFHUIZEN 2140, 2141
CRUQUIUS 2142